Ergonomi/arbetsmiljö - online

Våra online kurser i ergonomi/arbetsmiljö är anpassade för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor och vill få grundläggande kunskaper i bland annat ergonomi och stress, vilka lagar och regler som gäller och hur man bedriver arbetsmiljöarbetet på företaget. Fokus ligger på kontor & datorarbetsplatser men kan även appliceras på andra typer av företag.

Ergonomi
& Stress
Grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, bildskärmsarbete och stress & stresshantering.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Belastningsergonomi.

Arbete vid bildskärm.
Organisatorisk & social arbetsmiljö.
Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Belastnings
ergonomi

Grundläggande kunskaper i belastningsergonomi.
Arbetsmiljöverkets föreskrift, Belastningsergonomi
AFS 2012:2.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2001:1.
Kom igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.Arbete vid
bildskärm
Grundläggande kunskaper i bildskärmsarbete.
Arbetsmiljöverkets föreskrift, Arbete vid bildskärm
AFS 1998:5.
I kurserna ingår:

Personlig inloggning
Digitala föreläsningar
Uppgifter baserade på föreläsningarna
Kortare tester, vad minns jag
Digitalt kursmaterial
Kursintyg om så önskas