I kurserna ingår

Personlig inloggning
Digitala föreläsningar
Uppgifter baserade på föreläsningarna
Kortare tester, vad minns jag
Digitalt kursmaterial
Kursintyg om så önskas

Ergonomi & stress
Ergonomi & Stress är en online kurs anpassad för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med eller är intresserade av ergonomi och stress.

Syftet är att få grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, ergonomi vid datorarbete, stress och stresshantering samt vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Utöver detta får man också kunskaper i hur man systematiskt arbetar med typiska fallbeskrivningar som uppstår när man drabbas av belastningsbesvär i samband med datorarbete och stressrelaterade besvär.
Belastnings ergonomi
Belastningsergonomi är en online kurs anpassad för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med ergonomifrågor på företaget.

Syftet är att få grundläggande kunskaper i vad som händer i kroppen när man intar dåliga arbetsställningar, hur man förebygger belastningsskador men också vilka lagar och regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Belastningsergonomi AFS 2012:2. 

Utöver detta får man kunskaper i hur man systematiskt arbetar med typiska fallbeskrivningar som uppstår när man drabbas av belastningsbesvär i samband med bl a datorarbete och tunga lyft.


Ergonomi för chefer, skyddsombud etc
 
- online


Våra online kurser i ergonomi för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor och vill få grundläggande kunskaper i bland annat ergonomi och stress, vilka lagar och regler som gäller och hur man kan arbeta med ergonomi på företaget. Fokus ligger på kontor & datorarbetsplatser men kan även appliceras på andra typer av företag.