Kurser och föreläsningar i ergonomi, arbetsmiljö & hälsa

Må bra på jobbet & fritiden
 - online


Våra online kurser/föreläsningar i ergonomi & hälsa är anpassade för alla som vill må bra på jobbet och på fritiden i syfte att förebygga och behandla belastningsbesvär tex ryggont, gamnacke och musarm men också besvär som uppkommit på grund av stress. 

Ergonomi/arbetsmiljö
- online


Våra online kurser i ergonomi/arbetsmiljö är anpassade för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor och vill få kunskaper i ergonomi och stress, vilka lagar och regler som gäller och hur man bedriver arbetsmiljöarbetet på företaget. Fokus ligger på kontor & datorarbetsplatser men kan appliceras på andra typer av företag.

Ergonomi/arbetsmiljö & hälsa
- vi kommer till er


Flera av våra kurser & föreläsningar i ergonomi, arbetsmiljö & hälsa kan beställas till företaget. Det innebär att utbildaren kommer till er och genomför kursen i era lokaler. 
Även ergonomironder kan beställas till företaget.
Fokus ligger på kontor & datorarbetsplatser men kan appliceras på andra typer av företag.

Öppna kurser i World Trade Center 

Kurs i Ergonomi & Stress planeras för hösten 2020. Fyll i intresseanmälan.