Ergonomi & Stress
- online


Ergonomi & Stress är en online kurs för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med eller är intresserade av ergonomi och stress. Syftet är att få grundläggande kunskaper i ergonomi och stress samt vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utöver detta får man också kunskaper i hur man systematiskt arbetar med typiska fallbeskrivningar som uppstår när man drabbas av belastningsbesvär i samband med datorarbete och stressrelaterade besvär.

Kursinnehåll


Belastningsergonomi
Allmänt om kroppens rörelse- och stödjeapparat.
Bra och dåliga hållningar.
Belastningsbesvär orsakade av dåliga arbetsställningar.
Träningens betydelse vid förebyggande av belastningsbesvär.

Ställ in din ergonomiska datorarbetsplats
Vilka är kriterierna för en bra ergonomisk utrustning såsom arbetsbord, arbetsstol & datorutrustning.
Hur ställer jag in utrustningen på ett ergonomiskt sätt.
Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska jag använda för att undvika belastningsbesvär.

Förebygg/behandla dina belastningsbesvär med stretching
Vad händer i muskeln när vi stretchar.
Viktiga grundprinciper inför stretchingen.
PNF-metoden.
Muskler att stretcha som ofta blir förkortade/spända i samband med bildskärmsarbete. 

Stress i arbetslivet
Arbetsgivarens/arbetstagarens ansvar.
Vad händer i kroppen när vi blir stressade och vilka symtom uppstår.
Vilka riskfaktorer finns att drabbas av stressrelaterade besvär i arbetet och privat.
När den psykosociala arbetsmiljön brister.

Stresshantering
Vad kan arbetsgivaren och arbetstagaren göra för att minska stressen.
Organisera din vardag.
Motion, andning och återhämtning.
Progressiv avslappning.
Behandla/förebygg dina stressrelaterade belastningsbesvär med stretching.

Systematiskt arbetsmiljöarbete & uppgift
Undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och uppföljning utifrån två fallbeskrivningar i ergonomi och stress.

Lagar & Regler
Belastningsergonomi, AFS 2012:2.
Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

I kursen ingår


Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Ca 4,5 timmar fördelat på 9 föreläsningar.
Mindre uppgifter och en större uppgift som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Kortare tester, vad minns jag.
Digitalt kursmaterial. (Föreläsningarnas diabilder pdf, ljudfil, Arbetsmiljöverkets föreskrifter pdf, checklistor pdf, förslag på fördjupningslitteratur).

Kursen motsvarar 2 dagars utbildning.

Kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgifterna när det passar dig och ditt arbete. Kursen är uppbyggd på ett enkelt sätt med pedagogiska föreläsningar inklusive presentationer med beskrivande bilder och texter.

Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns att ladda ner som pdf. Du har tillgång till kursen i 6 månader och efter avslutad kurs erhålls kursintyg.

Ljudfilen med progressiv avslappning kan du ladda ner och använda hur ofta och hur länge du vill.

4 500 SEK

Pris inklusive moms. För fler än 10 deltagare, maila oss på info@ergonomiutbildning.se för uppläggning
av företagskonto med volymrabatt.