Om oss


Arbetsform, ergonomiutbildning.se

Vi erbjuder dig högkvalitativa kurser i ergonomi och hälsa online alternativt så kommer vi till er eller genom öppna kurser och föreläsningar mitt i Stockholm.

Genom vårt koncept ger vi dig och dina kollegor möjligheten till ett hälsosammare arbete genom moderna kurser framtagna för både arbetstagarens och arbetsgivarens arbetsbehov.

Vår övertygelse är att glada och hälsosamma arbetsplatser även är lönsamma.

Du kan alltid nå oss på info[at]ergonomiutbildning.se

Målgrupp

För chefer, skyddsombud och andra som arbetar med ergonomi/arbetsmiljö finns kurser i bl a belastningsergonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete men också vilka regler som gäller kring detta.

Vi har även kurser i ergonomi anpassade för den enskilde individen/arbetstagaren i syfte att förebygga och behandla belastningsbesvär t ex ryggont och musarm men också besvär som uppkommit på grund av stress.

Våra kurser är framförallt fokuserade på er som arbetar med en dator men vissa kan även appliceras på andra yrkesgrupper.

Övrigt

Kurserna är framtagna med hänsyn till den tidsnöd som ofta uppstår inom företag. För att de anställda inte ska störas i sitt vardagliga arbete och kunna ta till sig kursens information på bästa sätt utförs kurserna online efter eget tempo. 

Våra öppna utbildningar genomförs centralt i World Trade Center i Stockholm med bra kommunikationer.

Våra kurser håller hög kvalitet med erfaren lärare och pedagogiska, tydliga föreläsningar, uppgifter och nedladdningsbart material i form av föreläsningar etc.


ergonomiutbildning.se är en del i utbildningsföretaget Arbetsform
Växel: 08 - 302 305
Box 70396,
107 24 Stockholm
Kurslokaler:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm
Uppgång D,  
World Trade Center