Systematiskt arbetsmiljöarbete
- online


Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är en kurs riktad till chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljön på företag främst inom kontorsbranschen. Syftet är att få grundläggande kunskaper och komma igång med det lagstadgade arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1. 

Kursinnehåll
Genomgång av Arbetsmiljöverkets föreskrift, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.

Hjälp att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på företaget dels genom att skapa en arbetsmiljöhandbok som ligger till grund för det systematiska arbetsmiljöarbetet och dels undersöka, bedöma riskerna, åtgärda och följa upp arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
I kursen ingår
Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Föreläsningar 3 x 30 minuter (ca).
Uppgifter som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Digitalt kursmaterial.
Tillgång till kursen: 6 månader.

Kursen motsvarar en halv dags utbildning. Tillkommer tid för uppgifter på egna företaget.

Alla kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgifterna när det passar dig och ditt arbete. Rekommenderar dock att det går några dagar mellan avsnitten för tid till uppgifterna och inläsning av materialet. Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns som pdf.

2 500 SEK

Pris inklusive moms. Fler än 10 deltagare, maila oss på info@ergonomiutbildning.se för upplägg av företagskonto med volymrabatt.