Ergonomisk arbetsplatsutformning 
- för inredare


Ergonomi med inriktning på kontor- och datorarbetsplatser är ett exempel på en online kurs för chefer, skyddsombud, inredare/säljare och andra som abetar med arbetsmiljö på ett eller annat sätt. Syftet är att få grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, ergonomi vid bildskärmsarbete, ergonomisk
arbetsplatsutformning och vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter i ergonomi.

Kursens innehåll

Belastningsergonomi 
Allmänt om kroppens rörelse- och stödjeapparat.
Bra och dåliga hållningar.
Belastningsbesvär orsakade av dåliga arbetsställningar.
Träningens betydelse vid förebyggande av belastningsbesvär.

Ställ in din ergonomiska datorarbetsplats
Vilka är kriterierna för en bra ergonomisk utrustning såsom arbetsbord, arbetsstol & datorutrustning.
Hur ställer jag in utrustningen på ett ergonomiskt sätt.
Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska jag använda för att undvika belastningsbesvär.

Förebygg/behandla dina belastningsbesvär med stretching
Vad händer i muskeln när vi stretchar.
Viktiga grundprinciper inför stretchingen.
PNF-metoden.
Muskler att stretcha som ofta blir förkortade/spända i samband med bildskärmsarbete

Lagar & Regler
Belastningsergonomi, AFS 2012:2.
Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

I kursen ingår

Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Föreläsningar 9 x 40 min (ca).
Uppgifter som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Redovisning av arbetsuppgift online (alternativt via fysisk träff vid minst fem delatagare från samma företag).
Kortare tester, vad minns jag.
Digitalt kursmaterial.
Kursintyg.
Kursen motsvarar 2 dagars utbildning.
Alla kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgiften när det passar dig och ditt arbete.
Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns som pdf.