Arbete vid bildskärm - online


Arbete vid bildskärm är en kurs riktad till chefer, skyddsombud och andra som arbetar med arbetsmiljö på kontorsföretag. Syftet är att få grundläggande kunskaper i vad man ska tänka på när man arbetar vid en bildskärm och vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Arbete vid bildskärm AFS 1998:5.

Kursinnehåll
Hur man förebygger belastningsbesvär.
Förslag på rörelsevariation för kroppen.
Vilka belastningsskador är vanliga när man intar dåliga arbetsställningar vid datorarbete.
Hur ska en bra ergonomisk utrustning se ut såsom arbetsbord, arbetsstol, bildskärm, tangentbord, styrdon och belysning.
Hur ställer jag in utrustningen på ett ergonomiskt sätt.
Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska jag använda för att undvika belastningsskador.
Genomgång av Arbetsmiljöverkets föreskrift, Arbete vid bildskärm AFS 1998:5.
Hur man genomför en belastningergonomisk undersökning och riskbedömning av en datorarbetsplats.
I kursen ingår
Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Föreläsningar 3 x 30 minuter (ca).
Uppgifter som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Vad minns jag? Kortfattad repetition av varje föreläsning i form av frågor och svar.
Digitalt kursmaterial.
Tillgång till kusen: 6 månader.

Kursen motsvarar en halv dags utbildning.

Alla kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgifterna när det passar dig och ditt arbete. Rekommenderar dock att det går några dagar mellan avsnitten för tid till uppgifterna och inläsning av materialet. Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns som pdf.
2 500 SEK
Pris inklusive moms. För fler än 10 deltagare, maila oss på info@ergonomiutbildning.se för uppläggning
av företagskonto med volymrabatt.