Ergonomi & Hälsa 
Företagsanpassad kurs - online


En företagsanpassad kurs i Ergonomi & Hälsa innebär att vi tar fram en ny specifik online kurs enligt företagets önskemål. Vi vänder oss här till de företag där det finns många olika arbetsuppgifter bland personalen, där våra färdiga onlinekurser inte räcker till. Kanske har man också behov av att fokusera mer på en typ av belastningsproblem eller stressrelaterade besvär som ofta förekommer på just ert företag. Kontakta oss för offert. 

Ergonomi & Hälsa - Företagsanpassad kurs

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla på företaget som är i behov av att utbilda sig i ergonomi i syfte att förebygga/behandla belastningsskador orsakade av felaktiga arbetsställningar inom sitt specifika arbetsområde. Inga förkunskaper krävs.

Upplägg

Alla kursens moment är digitala vilket innebär att du kan välja att lyssna på föreläsningarna och göra uppgifterna när det passar dig och ditt arbete. Kursen är uppbyggd på ett enkelt sätt med pedagogiska föreläsningar inklusive presentationer med beskrivande bilder och texter.

Du kan lyssna på föreläsningarna flera gånger under utbildningen och materialet finns att ladda ned som pdf. Du går utbildningen i din egen takt och du har tillgång till kursen i 6 månader.

I kursen ingår
Personlig inloggning när du anmäler dig till kursen.
Föreläsningar.
Uppgifter som är baserade på föreläsningarnas innehåll.
Digitalt kursmaterial.
Kursintyg om så önskas.


Förslag på kursinnehåll

• Allmänt om kroppens rörelse- och stödjeorgan, dvs muskler, leder, skelett, senor etc.

• Vad händer i kroppen med muskler, leder, skelett etc, när vi intar dåliga arbetsställningar.

• Vilka olika besvär kan man drabbas av om man arbetar felaktigt.

• Hur ska en bra hållning i sittande och stående vara. En bra hållning är en förutsättning för att undvika besvär.

• Att arbeta vid en dator.

• Manuell hantering (lyfta, skjuta, dra).

• Långvarigt och ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål, händerna över axelhöjd eller under knähöjd.

• Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska man använda för att undvika belastningsskador.

• Lyftteknik & tekniska hjälpmedel.

• Förslag på rörelsevariation för kroppen.

• Behandla dina belastningsbesvär med stretching.

• Stress & Stresshantering.

• Ytterligare önskemål från kunden.


Kontakta oss