Ergonomi & Stress - på företaget

Ergonomi & Stress är en kurs för chefer, skyddsombud och andra som arbetar med eller är intresserade av ergonomi och stress. Syftet är att få grundläggande kunskaper i belastningsergonomi, ergonomi vid datorarbete, stress och stresshantering samt vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Utöver detta får man också kunskaper i hur man systematiskt arbetar med typiska fallbeskrivningar som uppstår när man drabbas av belastningsbesvär i samband med datorarbete och stressrelaterade besvär.

Kursinnehåll
Belastningsergonomi                                                                        
Allmänt om kroppens rörelse- och stödjeapparat.
Bra och dåliga hållningar.
Belastningsbesvär orsakade av dåliga arbetsställningar.
Träningens betydelse vid förebyggande av belastningsbesvär.

Ställ in din ergonomiska datorarbetsplats
Vilka är kriterierna för en bra ergonomisk utrustning såsom arbetsbord, arbetsstol & datorutrustning.
Hur ställer jag in utrustningen på ett ergonomiskt sätt.
Vilka arbetsställningar och vilken arbetsteknik ska jag använda för att undvika belastningsbesvär.

Förebygg/behandla dina belastningsbesvär med stretching
Vad händer i muskeln när vi stretchar.
Viktiga grundprinciper inför stretchingen.
PNF-metoden.
Muskler att stretcha som ofta blir förkortade/spända i samband med bildskärmsarbete.

Stress i arbetslivet

Arbetsgivarens/arbetstagarens ansvar.
Vad händer i kroppen när vi blir stressade och vilka symtom uppstår.
Vilka riskfaktorer finns att drabbas av stressrelaterade besvär i arbetet och privat.
När den psykosociala arbetsmiljön brister.

Stresshantering
Vad kan arbetsgivaren och arbetstagaren göra för att minska stressen.
Organisera din vardag.
Motion, andning och återhämtning.
Progressiv avslappning.
Behandla/förebygg dina stressrelaterade belastningsbesvär med stretching.

Systematiskt arbetsmiljöarbete & uppgift
Undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och uppföljning utifrån två fallbeskrivningar i ergonomi och stress.

Lagar & Regler
Belastningsergonomi, AFS 2012:2.
Arbete vid bildskärm, AFS 1998:5.
Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
Systematiskt Arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
Övrig kursinformation
Kursen kan beställas till företaget och är en endagskurs anpassad för kontor och datorarbetsplatser.
Datum
Fyll i intresseanmälan för mer information.
Kurstid
09.00 - 16.30
Pris
18 000 SEK (ex moms)
Ingår
Kursmaterial
Kurslokal
Arbetsform, ergonomiutbildning.se
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm
Uppgång D,  
World Trade Center