Ergonomi/Arbetsmiljö & Hälsa
- öppna kurser/föreläsningar i World Trade Center


Flera av våra kurser/föreläsningar i ergonomi, arbetsmiljö & hälsa anordnas som öppna kurser och föreläsningar. Det innebär att ni kommer till oss i World Trade Center vid de datum som annonseras ut. Se aktuell kurs på första sidan. Kurserna/föreläsningarna riktar sig till chefer, skyddsombud, andra som arbetar med arbetsmiljöfrågor men också till anställda som vill må bra på jobbet och fritiden. Fokus ligger i första hand på Kontor- och datorarbetsplatser.

Ergonomi & stress

Vår mest sålda kurs är Ergonomi & Stress. Det är en heldagsutbildning i belastningsergonomi, ergonomi vid datorn och stress & stresshantering. I kursen ingår uppgifter där man arbetar med fallbeskrivningar som bygger på situationer som kan uppstå när man drabbas av t ex smärta i ländryggen, gamnacke och musarm men också stressrelaterade besvär.

Må bra på jobbet & fritiden

Vår föreläsning i ergonomi & hälsa är anpassad för alla som vill må bra på jobbet och på fritiden i syfte att förebygga och behandla belastningsbesvär tex ryggont, gamnacke och musarm. På ett enkelt och roande sätt får du bra tips på vad man kan göra själv för att förebygga men också behandla redan uppkomna besvär.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är en halvdagskurs riktad till chefer, skyddsombud och andra som arbetar eller är intresserade av ergonomi på företaget. Syftet är att få grundläggande kunskaper i belastningsergonomi och vilka regler som gäller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift, Belastningsergonomi AFS 2012:2.